Grensoverschrijdend gedrag komt, jammer genoeg, voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor Gantoise is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd! 


Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepast seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar het is veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, …
Gantoise zegt resoluut NEEN tegen dergelijk gedrag!!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch met te maken krijgen, terecht kan om:

  • een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen,
  • te bespreken wat je er tegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten,
  • een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure op te starten tegen de betrokkene, enz.

Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Bij delicate kwesties wordt er samen naar de beste oplossing gezocht en worden er geen stappen ondernomen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Mogelijke meldpunten zijn: