Welkom bij een der oudste tennisclubs van Vlaanderen.
Op 1 januari 1864 werd te Gent de “Association Athletique La Gantoise” gesticht, een sportvereniging die van bij haar stichting in het beoefenen van Lawn-tennis voorzag.

In 1914 maakt A.A.La Gantoise deel uit van de veertien stichtende clubs van de belgische Lawn-tennisbond.
In hetzelfde jaar vieren wij ons halfeeuwfeest en krijgen de titel van Koninklijke Maatschappij.

In 1919 vlak na de eerste wereldoorlog neemt A.R.A.La Gantoise haar intrek in de Tennisstraat te Gentbrugge.

Onze overdekte baan A werd in 1960 gebouwd, toen nog in gemalen baksteen, later vervangen door de huidige bevloering.
In 1971 kwam daar ook de eerste kunstlichtinstallatie bij om het outdoortennis op alle uren mogelijk te maken. Begin jaren 70 is de tweede tennishal B gebouwd.
In februari 2006 werd de nieuwe ballon ingehuldigd. Hij overkoepelde twee tennissbanen en liet toe om nog meer indoortennis te organiseren tijdens de wintermaanden.

Gedurende al deze jaren waren dit onze opeenvolgende voorzitters: Marcel Stas de Richelle, Etienne Soubré, Armand VanderNoot, Generaal Morel, Jean Boulet, Robert Vansteenkiste, Edouard Vander Noot, Paul Hanet, Jean Reyniers, Jan De Paepe, Marc Bolle en Marc Van de Vloet.
Sinds 2020 is Charlotte Backx voorzitter van de tennisafdeling.

Ieder jaar zijn wij in de interclubcompetitie vertegenwoordigd door een 25-tal ploegen, zowel bij jeugd, volwassenen en senioren.
De vele jeugdspelers verzekeren de toekomst van onze club.

In 2003 werd een vernieuwde tennisschool gestart: onder de kundige leiding van top tennistrainers worden er lessenreeksen georganiseerd voor de jeugd en volwassenen, zowel in de zomer als ‘s winters. Ook zijn er stages in quasi alle schoolverlofperiodes. Vanaf september 2021 is Niels Desein benoemd als technisch directeur tennis van Gantoise. Niels zal zich focussen op de uitbouw van de hoog-competitie van de tennisafdeling, de Pro Academy.

Hoogtepunt van het sportief seizoen blijft het “Tornooi der Vlaanderen”, een open tornooi dat plaatsvindt eind juli en waar alle reeksen vertegenwoordigd zijn.
Ieder jaar hebben wij een zeer mooie vertegenwoordiging in de eerste reeksen en kunnen we van prachtige matchen genieten.
Ook het jeugtornooi dat in augustus doorgaat kent steeds een groot succes.

Sinds 2022 is de tennisafdeling verhuisd naar de Noorderlaan 25 in Gent: de tennisafdeling beschikt er over een absolute topinfrastructuur met 6 outdoor gravel tennisbanen en 5 indoor tennisbanen met dezelfde ondergrond als de US Open. 
Dankzij deze nieuwe infrastructuur organiseert Gantoise sinds 2021 ook 2 intenationale jeugdtornooien: IFT Gantoise Junior Open in januari en het Tennis Europe U14 toernooi tijdens de herfstvakantie.