Verzekering

Via Tennis en Padel Vlaanderen zijn clubs en leden verzekerd tegen sportongevallen.

Indien het sportongeval gebeurde op Gantoise, dan moet de aangifte online door het tennis- & padelsecretariaat van Gantoise worden aangegeven.
Vul daarom alle gegevens op het aangifteformulier in en bezorg dit dan via mail aan secretariaat@gantoise.be
Klik HIER om het aangifteformulier te downloaden.

Je bent verzekerd zowel als sporter, vrijwilliger in de club, als clubbestuurder, bij alle clubactiviteiten, ook in het buitenland. De polis is conform alle wettelijke verplichtingen van een sportverzekering en is op meerdere aspecten zelfs ruimer dan de wettelijke minima.

De verzekerde risico's zijn:

 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand

De verzekerde activiteiten zijn:

 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,...
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,...elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennis- of padelclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,...
 • uitbating infrastructuur van de tennis- of padelclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag)
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis en Padel Vlaanderen


Eerste hulp

Er bevindt zich eerste hulpkit + AED in het clubhuis op Noorderlaan 10 en Noorderlaan 25. Het spreekt voor zich dat iedereen moet meewerken om die kit volledig te houden. Wanneer u iets uit de kit verbruikt, vragen wij u dit op te noteren en aan de bar mee te delen. Indien daartoe geen gelegenheid was, graag achteraf een e-mail naar secretariaat@gantoise.be.